Formularz zgłoszeniowy dla najemców

Masz pytania lub problem? Napisz do nas!


Oświadczenie Wspólników Oraz Członków Zarządu Medax Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU Medax Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Kruszowie

Szanowni Państwo!
W związku z rozpowszechnianymi w ostatnim czasie informacjami mającymi wskazywać na rzekomy zamiar zbycia Centrum Hurtowego Głuchów, czy udziałów w Spółce zarządzającej Centrum, na rzecz określonych podmiotów trzecich prowadzących działalność konkurencyjną, jednoznacznie oświadczamy, iż wskazane informacje pozostają całkowicie nieprawdziwe. Ani wspólnicy, ani też zarząd Spółki nie nosi się z zamiarem zbycia targowiska lub Spółki na rzecz jakikolwiek osoby trzeciej, nie została złożona stosowna oferta zbycia, a gdyby została złożona, zostanie ona odrzucona.
Dzięki wspólnemu przezwyciężeniu trudów związanych ze stanem epidemii, a także partnerskim relacjom łączących nas z najemcami powierzchni handlowych, sytuacja finansowa Spółki ulega stałej poprawie i nie zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznego finansowania. Chcemy wskazać Państwu, iż pragniemy wspólnie i zgodnie kontynuować dzieło Pawła Święckiego i Jana Gula, których ideą było stworzenie miejsca zgodnej i partnerskiej współpracy pomiędzy prowadzącym targowisko a najemcami, stwarzającej warunki do wspólnego rozwoju naszych przedsięwzięć gospodarczych.
Rozpowszechniane obecnie nieprawdziwe plotki traktujemy jako mające podważyć Państwa zaufanie do nas i spowodować próbę rozbicia łączących nas prawidłowych relacji. Powyższe świadczy, w naszej ocenie, o rosnącej sile ekonomicznej i rynkowym znaczeniu Centrum Hurtowego Głuchów, co sprawia, iż niektórzy z przedstawicieli konkurencji są zmuszeni do uciekania się do nieuczciwych praktyk rynkowych.

Jan Gul — Prezes zarządu — wspólnik
Adrian Święcicki — Członek zarządu — wspólnik
Ewelina Święcicka — wspólnik

Uwaga! Pełen tekst Oświadczenia Wspólników Oraz Członków Zarządu Medax Sp. z o.o. w formacie PDF mogą Państwo zobaczyć pod tym linkiem:

oświadczenie Medax (1)

Zobacz też

Pozostałe informacje i wydarzenia

03 mar - 2022

Pomoc dla Ukrainy – 4 marca 2022

21 paź - 2021

Darmowe parkingi!

31 gru - 2020

Życzenia na 2021 rok

10 gru - 2020

MEDAX: Informacja o otrzymaniu dotacji na kapitał obrotowy w wysokości 210 660,54 zł.

16 wrz - 2020

Oświadczenie Wspólników Oraz Członków Zarządu Medax Sp. z o.o.

15 maj - 2020

Tragiczna wiadomość

23 kw. - 2020

Reklama towaru na Facebooku – do najemców!

23 kw. - 2020

DO CH GŁUCHÓW WRACA HANDEL!

Centrum czynne w poniedziałki i piątki w godzinach 5.00-11.00. We wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele - nieczynne