Formularz zgłoszeniowy dla najemców

Masz pytania lub problem? Napisz do nas!


  Oświadczenie Wspólników Oraz Członków Zarządu Medax Sp. z o.o.

  OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU Medax Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Kruszowie

  Szanowni Państwo!
  W związku z rozpowszechnianymi w ostatnim czasie informacjami mającymi wskazywać na rzekomy zamiar zbycia Centrum Hurtowego Głuchów, czy udziałów w Spółce zarządzającej Centrum, na rzecz określonych podmiotów trzecich prowadzących działalność konkurencyjną, jednoznacznie oświadczamy, iż wskazane informacje pozostają całkowicie nieprawdziwe. Ani wspólnicy, ani też zarząd Spółki nie nosi się z zamiarem zbycia targowiska lub Spółki na rzecz jakikolwiek osoby trzeciej, nie została złożona stosowna oferta zbycia, a gdyby została złożona, zostanie ona odrzucona.
  Dzięki wspólnemu przezwyciężeniu trudów związanych ze stanem epidemii, a także partnerskim relacjom łączących nas z najemcami powierzchni handlowych, sytuacja finansowa Spółki ulega stałej poprawie i nie zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznego finansowania. Chcemy wskazać Państwu, iż pragniemy wspólnie i zgodnie kontynuować dzieło Pawła Święckiego i Jana Gula, których ideą było stworzenie miejsca zgodnej i partnerskiej współpracy pomiędzy prowadzącym targowisko a najemcami, stwarzającej warunki do wspólnego rozwoju naszych przedsięwzięć gospodarczych.
  Rozpowszechniane obecnie nieprawdziwe plotki traktujemy jako mające podważyć Państwa zaufanie do nas i spowodować próbę rozbicia łączących nas prawidłowych relacji. Powyższe świadczy, w naszej ocenie, o rosnącej sile ekonomicznej i rynkowym znaczeniu Centrum Hurtowego Głuchów, co sprawia, iż niektórzy z przedstawicieli konkurencji są zmuszeni do uciekania się do nieuczciwych praktyk rynkowych.

  Jan Gul — Prezes zarządu — wspólnik
  Adrian Święcicki — Członek zarządu — wspólnik
  Ewelina Święcicka — wspólnik

  Uwaga! Pełen tekst Oświadczenia Wspólników Oraz Członków Zarządu Medax Sp. z o.o. w formacie PDF mogą Państwo zobaczyć pod tym linkiem:

  oświadczenie Medax (1)

  Zobacz też

  Pozostałe informacje i wydarzenia

  03 mar - 2022

  Pomoc dla Ukrainy – 4 marca 2022

  21 paź - 2021

  Darmowe parkingi!

  31 gru - 2020

  Życzenia na 2021 rok

  10 gru - 2020

  MEDAX: Informacja o otrzymaniu dotacji na kapitał obrotowy w wysokości 210 660,54 zł.

  16 wrz - 2020

  Oświadczenie Wspólników Oraz Członków Zarządu Medax Sp. z o.o.

  15 maj - 2020

  Tragiczna wiadomość

  23 kwi - 2020

  Reklama towaru na Facebooku – do najemców!

  23 kwi - 2020

  DO CH GŁUCHÓW WRACA HANDEL!

  Centrum czynne w poniedziałki i piątki w godzinach 5.00-11.00. We wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele - nieczynne