Formularz zgłoszeniowy dla najemców

Masz pytania lub problem? Napisz do nas!


  Polityka prywatności

  Korzystając z naszej strony internetowej, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i umożliwienie Ci pełnej kontroli nad nimi. Zapewniamy, że spełniamy wymogi ustawowe w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medax Sp. z o.o. z siedzibą w: Kruszów, ul. Trybunalska 4, 95-080 Tuszyn.

  2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 502 740 777 lub e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl

  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu o zakresie niezbędnym do:

  a) realizacji umów handlowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

  b) wystawienia faktury (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

  c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla celu marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  a) podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat

  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

  3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

  5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  COOKIES

  W oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO na naszej stronie używamy tzw. plików cookies. Wykorzystujemy pliki cookies w celu poprawy wydajności i zwiększenia wygody Użytkowników odwiedzających naszą stronę. Ta polityka wyjaśnia, w jaki sposób to robimy i w jaki sposób zarządzamy plikami cookies.

  Czym są pliki cookies?

  Kiedy mówimy o cookies, chodzi o niewielkie aplikacje, które automatycznie wywołuje przeglądarka i które zostają zapisane na urządzeniu Użytkownika działającym w sieci (laptop, tablet, smartphone lub inne), kiedy odwiedza naszą stronę. Cookies nie powodują żadnej szkody w urządzeniach Użytkownika, nie zawierają wirusów, trojanów czy też innego szkodliwego oprogramowania.

  Plik cookie jest wierszem tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki, gdy Użytkownik odwiedza witrynę, następnie przeglądarka wysyła go do nas z powrotem po każdym następnym kliknięciu na którejś z naszych stron. Taki plik cookie zawiera numer seryjny, który pozwala nam zobaczyć, czy jest więcej wizyt z tego samego urządzenia.

  Więcej ogólnych informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie AboutCookies.org

  Centrum czynne w poniedziałki i piątki w godzinach 5.00-11.00. We wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele - nieczynne